I wyborcze posiedzenie Parlamentu Studentów Politechniki Warszawskiej

Data wydarzenia: 
sobota, 17 Styczeń, 2015 - 10:00 to 22:00
Miejsce: 
Audytorium Centralnym na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

zapraszam serdecznie na I wyborcze posiedzenie Parlamentu Studentów Politechniki Warszawskiej w kadencji 2015, które odbędzie się w sobotę 17 stycznia 2015 r., o godz. 10:00 w Audytorium Centralnym na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych (prawdopodobnie będzie kontynuowane w niedzielę, 18 stycznia 2015 r., o godz. 15:00 w tym samym miejscu).

Plan posiedzenia: 1. Informacje bieżące. 2. Wybór komisji skrutacyjnej. 3. Wybór sekretarza PSPW. 4. Prezentacje kandydatów na stanowisko Senatorów Studenckich. 5. Głosowanie nad kandydatami na Senatorów Studenckich. 6. Sprawozdanie Uczelnianego Komisarza Wyborczego z przebiegu wyborów samorządowych na kadencję 2015. 7. Przedstawienie Uchwały Komisji Regulaminowej dotyczącej przebiegu wyborów samorządowych na kadencję 2015. 8. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Przewidywany czas posiedzenia: ok. 12 h.

Opis przebiegu wyborczego posiedzenia PSPW zostanie przesłany w późniejszym terminie przez Przewodniczącą Komisji Regulaminowej SSPW. Osoba kandydująca na funkcję Senatora Studenckiego musi dostarczyć do UKW uchwałę jednostki delegującą pretendenta. Procedurę wyboru pretendenta reguluje par. 48 Regulaminu Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej uchwalonego przez PSPW w dn. 4.12.2010 r. Uprzejmie proszę wszystkich zainteresowanych o uważne zapoznanie się z przepisami.

Ze studenckim pozdrowieniem,

Jakub Taras

Przewodniczący Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej