X Sprawozdawcze posiedzenie PSPW

Data wydarzenia: 
czwartek, 15 Styczeń, 2015 - 18:15 to 22:15
Miejsce: 
Gmach Główny, Sala Senatu

Szanowne Koleżanki i Koledzy Parlamentarzyści,

serdecznie zapraszam na X Sprawozdawcze posiedzenie Parlamentu Studentów Politechniki Warszawskiej, które odbędzie się 15 stycznia (czwartek) 2015 r., o godz. 18:15 w Sali Senatu PW w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Posiedzenie pierwotnie miało odbyć się we wtorek 13 stycznia, jednak ze względu na brak sali musi zostać przełożone na czwartek.

Plan posiedzenia: 1. Informacje bieżące. 2. Wybór komisji skrutacyjnej. 3. Sprawozdania Senatorów Studenckich. 4. Głosowanie nad absolutorium Senatorów Studenckich. 5. Przyjęcie protokołów z posiedzeń PSPW 6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Przewidywany czas posiedzenia: 3-4 h.

Korzystając z okazji, ze za chwilę przywitamy Nowy Rok chciałbym wszystkim życzyć spełnienia marzeń oraz niech darowany nam czas w 2015 roku będzie wykorzystany przez Nas jak najlepiej! Do siego roku!

Ze studenckim pozdrowieniem,

Jakub Taras Przewodniczący Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej