V zwyczajne posiedzenie Komisji Finansowo-Gospodarczej

Jednostka SSPW: 
Komisja Finansowo - Gospodarcza
Data wydarzenia: 
wtorek, 18 Grudzień, 2007 - 18:30 to 19:30
Miejsce: 
w sali 123 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej

Warszawa, dn.5 grudnia 2007r.

Serdecznie zapraszam wszystkich na posiedzenie Komisji Finansowo-Gospodarczej, które odbędzie się 18 grudnia (wtorek) o godzinie 18:30 w sali 123 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.

Program posiedzenia: 1. Wybranie sekretarza posiedzenia. 2. Informacje bieżące. 3. Powołanie komisji skrutacyjnej. 4. Zaopiniowanie projektu prowizorium budżetowego Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej na rok 2008r. 5. Wolne wnioski

Przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej

Krzysztof Baczewski