III Nadzwyczajne Posiedzenie Parlamentu Studentów PW

Jednostka SSPW: 
Parlament SSPW
Data wydarzenia: 
wtorek, 15 Kwiecień, 2014 - 18:15 to 21:15

Szanowne Koleżanki i Koledzy Parlamentarzyści,

Serdecznie zapraszam na III Nadzwyczajne Posiedzenie Parlamentu Studentów Politechniki Warszawskiej, które odbędzie się 15 kwietnia 2014 r., o godz. 18:15 w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej (s. 124 Gmach Główny).

Plan posiedzenia:

 1. Informacje bieżące.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Wybór Sekretarza posiedzenia Parlamentu.
 4. Informacje dot. programu EUCA.
 5. Sprawozdanie z XX Krajowej Konferencji PSRP.
 6. Przyjęcie Ordynacji Wyborczej SSPW.
 7. Wybór Uczelnianego Komisarza Wyborczego.
 8. Wybór Komisji Regulaminowej.
 9. Powołanie Studenckiego Komitetu Organizacyjnego (SKO) 100-lecia Odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej.

 10. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

 11. Zakończenie Posiedzenia.

Planowany czas posiedzenia: 3h.

Szanowni Parlamentarzyści, w załączniku znajduje się decyzja nr 1/2014 Przewodniczącego SSPW wraz z ramowymi zasadami funkcjonowania SKO. Opracowanie tego dokumentu było powodem opóźnienia w wysłaniu zaproszenia na PSPW. Dziękuję Alicji Pasek, Krzysztofowi B. Baczewskiemu, Piotrowi Pawlakowi oraz Pani Jadzi za poprawki i sugestie dot. wspomnianego dokumentu.
Bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych usprawiedliwień, jeśli któryś z Parlamentarzystów nie może uczestniczyć w posiedzeniu PSPW.

Z wyrazami szacunku,

Jakub Taras Przewodniczący Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej