V Posiedzenie Parlamentu SSPW

Jednostka SSPW: 
Parlament SSPW
Data wydarzenia: 
wtorek, 3 Czerwiec, 2014 - 18:15 to 19:15

Szanowne Koleżanki i Koledzy Parlamentarzyści,

Serdecznie zapraszam na V Posiedzenie Parlamentu Studentów Politechniki Warszawskiej, które odbędzie się 3 czerwca 2014 r., o godz. 18:15 w Sali Senatu. Mam nadzieję, że każdy członek Parlamentu przyjdzie w ubiorze odpowiednim do powagi miejsca oraz tego co powinniśmy reprezentować.

Plan posiedzenia:

  1. Informacje bieżące.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  3. Wybór Sekretarza posiedzenia Parlamentu.
  4. Sprawozdanie Senatora ds.Rozliczeń Jednostek Podstawowych.
  5. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Senatorowi ds.Rozliczeń Jednostek Podstawowych.
  6. Wybór Senatora ds.Rozliczeń Jednostek Podstawowych.
  7. Wolne wnioski. 8 .Zakończenie Posiedzenia.

Planowany czas posiedzenia: 1h.

Z wyrazami szacunku,

Jakub Taras Przewodniczący Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej