IV Nadzwyczajne Posiedzenie Komisji Socjalnej

Jednostka SSPW: 
Komisja Socjalna
Organizator: 
Data wydarzenia: 
piątek, 8 Maj, 2020 - 18:15 to 19:45

Szanowni Samorządowcy,

serdecznie zapraszam na IV Nadzwyczajne Posiedzenie Komisji Socjalnej SSPW, które odbędzie się dnia 8 maja 2020 o godzinie 18:15. Posiedzenie odbędzie się w formie wideokonferencji na platformie Microsoft Teams.

Plan posiedzenia:

  1. Przywitanie
  2. Wybór sekretarza
  3. Wybór komisji skrutacyjnej
  4. Informacje bieżące
  5. Zaopiniowanie Postulatów Rektorskich – punkt decyzyjny
  6. Przedstawienie wyników ankiety o zapomogach
  7. Promocja zapomóg
  8. Przedstawienie wyników ankiety o psychologu
  9. Wolne wnioski
  10. Zakończenie posiedzenia

Planowany czas trwania posiedzenia – 1,5h. Plan może ulec zmianie.

Osoby które nie należą do zespołu Komisji Socjalnej na Teams a chcą uczestniczyć w posiedzeniu to proszę o kontakt.

Pozdrawiam
Maciej Gąsior

Przewodniczący Komisji Socjalnej Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej