III Nadzwyczajne Posiedzenie Komisji Socjalnej

Jednostka SSPW: 
Komisja Socjalna
Organizator: 
Data wydarzenia: 
piątek, 24 Kwiecień, 2020 - 18:15 to 19:15
Miejsce: 
Microsoft Teams

Szanowni Samorządowcy,

serdecznie zapraszam na III Nadzwyczajne Posiedzenie Komisji Socjalnej SSPW, które odbędzie się dnia 24 kwietnia 2020 o godzinie 18:15. Posiedzenie odbędzie się w formie wideokonferencji na platformie Microsoft Teams.

Plan posiedzenia:

  1. Przywitanie
  2. Wybór sekretarza
  3. Informacje bieżące
  4. Sposób dokumentowania dochodu dla nowoprzyjętych studentów – Regulamin Kwaterowania
  5. Postulaty Rektorskie
  6. Nowy system składania wniosków o pomoc materialną
  7. Ogólnouczelniana Komisja Stypendialna ds. Zapomóg
  8. Wolne wnioski
  9. Zakończenie posiedzenia

Planowany czas trwania posiedzenia – 1h. Plan może ulec zmianie.

Osoby które nie należą do zespołu Komisji Socjalnej na Teams a chcą uczestniczyć w posiedzeniu to proszę o kontakt.

Pozdrawiam
Maciej Gąsior

Przewodniczący Komisji Socjalnej Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej