II Zwyczajne Posiedzenie Parlamentu Studentów Politechniki Warszawskiej

Jednostka SSPW: 
Parlament SSPW
Data wydarzenia: 
czwartek, 5 Marzec, 2020 - 18:15
Miejsce: 
Sala Senatu

Plan posiedzenia:

  1. Rozpoczęcie posiedzenia
  2. Wybór sekretarza posiedzenia – punkt decyzyjny
  3. Wybór komisji skrutacyjnej – punkt decyzyjny
  4. Wybór członków Kolegium elektorów studenckich do wyboru Rektora – punkt decyzyjny
  5. Wybór delegata do Rady Konsultacyjnej dyrektora Biblioteki Głównej PW – punkt decyzyjny
  6. Sprawozdanie ze Szkolenia Kolegium – punkt informacyjny
  7. Sprawy wniesione i wolne wnioski
  8. Zakończenie posiedzenia.

Planowany czas posiedzenia – 3 h.