VI Zwyczajne Posiedzenie Parlamentu Studentów Politechniki Warszawskiej

Jednostka SSPW: 
Parlament SSPW
Data wydarzenia: 
czwartek, 13 Czerwiec, 2019 - 18:15
Miejsce: 
Gmach Główny, sala Senatuatu

Plan posiedzenia:
1.Rozpoczęcie posiedzenia
2. Wybór sekretarza posiedzenia – punkt decyzyjny
3. Wybór komisji skrutacyjnej – punkt decyzyjny
4. Wybór zastępców Uczelnianego Komisarza Wyborczego – punkt decyzyjny
5. Wybór przedstawiciela studentów w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej – punkt decyzyjny
6. Sprawozdanie Finansowe – punkt decyzyjny
7. Budżet – punkt decyzyjny
8. Uchylenie uchwały Parlamentu Studentów Politechniki Warszawskiej nr 4 z dnia 17.03.2004 w sprawie promocji działań studenckich w ramach realizacji Strategii Polityki Informacyjnej – punkt decyzyjny
9. Regulamin Studiów – punkt informacyjny
10. Regulamin SSPW – punkt informacyjny
11. Przyjęcie protokołów z posiedzeń PSPW
12. Informacje Przewodniczącego
13. Sprawy wniesione i wolne wnioski
14. Zakończenie posiedzenia.