V Zwyczajne Posiedzenie Komisji Domów Studenckich

Jednostka SSPW: 
Komisja Domów Studenckich
Data wydarzenia: 
poniedziałek, 24 Czerwiec, 2019 - 18:15
Miejsce: 
DS Żaczek, Sala Kinowa

Plan Posiedzenia:
1. Powitanie, otwarcie zebrania
2. Wybór sekretarza
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Informacje bieżące
5. Powołanie grupy roboczej ds. remontów – punkt decyzyjny
6. Kontrola liczby mieszkańców – punkt informacyjny
7. Projekty RM – punkt informacyjny
8. Sesja robocza w Płocku – punkt informacyjny
9. Wolne Wnioski
10. Zakończenie zebrania