V Nadzwyczajne Posiedzenie Komisji Dydaktycznej

Jednostka SSPW: 
Komisja Dydaktyczna
Organizator: 
Data wydarzenia: 
wtorek, 11 Czerwiec, 2019 - 18:15
Miejsce: 
Gmach Główny, sala 213

1. Przywitanie
2. Wybór sekretarza
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Opiniowanie Regulaminu Studiów (punkt decyzyjny)
5. Informacje bieżące
6. Wolne wnioski
7. Zakończenie posiedzenia