IV Zwyczajne Posiedzenie Komisji Kwaterunkowej

Jednostka SSPW: 
Komisja Kwaterunkowa
Organizator: 
Data wydarzenia: 
poniedziałek, 17 Czerwiec, 2019 - 18:15

Plan posiedzenie:
1. Powitanie
2. Wybór sekretarza
3. Informacje bieżące
4. Podziału miejsc w Domach Studenckich - podsumowanie
5. Podsumowanie zakończonych Akcji Kwaterunkowych
6. Akcja Kwaterunkowa Nowo Przyjęci PL i jej promocja
7. Działalność Wyodrębnionych Komisji Kwaterunkowych
8. Harmonogram prac wakacyjnych
9. Wolne wnioski
10. Zakończenie posiedzenia