V Zwyczajne Posiedzenie Komisji Finansowo Gospodarczej

Jednostka SSPW: 
Komisja Finansowo - Gospodarcza
Data wydarzenia: 
poniedziałek, 27 Maj, 2019 - 18:15
Miejsce: 
Gmach Główny, sala 213

Plan posiedzenia:
1. Rozpoczęcie
2. Wybór sekretarza
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Konstrukcja budżetu - dyskusja
5. Sprawozdanie finansowe SSPW 2018 na BIP - uchwała
6. Umowy, wpłaty na FKW, regulaminy projektów - dyskusja
7. Algorytm podziału środków pomiędzy WRSy - dyskusja
8. Pomieszczenia w CRS i ich wykorzystanie - dyskusja
9. Informacje bieżące
10. Sprawy wniesione i wolne wnioski
11. Zakończenie posiedzenia