IV Zwyczajne Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki

Jednostka SSPW: 
Komisja Sportu i Turystyki
Data wydarzenia: 
środa, 15 Maj, 2019 - 18:15
Miejsce: 
Gmach Główny, sala 160

1. Rozpoczęcie posiedzenia
2. Wybór sekretarza
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Informacje bieżące
Liga Kartingowa
Wyjazdy Ekstremalne
Ankietyzacja WF
Spotkanie z człowiekiem ze świata SiT
Regaty o Puchar Rektora
5. Ustalenie osobodnia na wyjazdy wakacyjne - punkt decyzyjny
6. Oferta sponsorska KSiT - punkt informacyjny
7. Podsumowania
Piekielny Wyścig
Puchar PW
Wyjazdy majówkowe
8. Rozwiązanie kwestii zależności osobodnia od liczby godzin wyjazdu - punkt decyzyjny
9. Wyjazdy wakacyjne - dyskusja
10. Zakończenie posiedzenia