IV zwyczajne posiedzenie Komisji Dydaktycznej

Jednostka SSPW: 
Komisja Dydaktyczna
Organizator: 
Data wydarzenia: 
poniedziałek, 13 Maj, 2019 - 18:15
Miejsce: 
Gmach Główny, sala 165

1. Przywitanie
2. Wybór Sekretarza
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Głosowanie ws. Regulaminu Złotej Kredy
5. Głosowanie ws. Uchwały o Dofinansowaniach KD
6. Plan działania na najbliższe miesiące (dyskusja)
Złota Kreda - głosowania na wydziałach
Regulamin Studiów (prezentowanie zmian)
Propozycja projektu informacyjnego w czerwcu
7. Informacje Bieżące
8. Wolne Wnioski
9. Zakończenie Posiedzenia