III Zwyczajne Posiedzenie Komisji Kwaterunkowej

Jednostka SSPW: 
Komisja Kwaterunkowa
Organizator: 
Data wydarzenia: 
poniedziałek, 13 Maj, 2019 - 19:15
Miejsce: 
DS Tatrzańska, Sala Telewizyjna

1. Powitanie
2. Wybór sekretarza
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Informacje bieżące
5. Podsumowanie szkolenia z ODO i Obsługi Systemu -punkt informacyjny
6. Promocja Akcji Kwaterunkowych
7. Stan trwających Akcji Kwaterunkowych -punkt informacyjny
8. Wybór WoKK Odwoławczej -punkt decyzyjny
9. Wybór WoKK Cudzoziemców -punkt decyzyjny
10. Wybór WoKK ds. pokoi jednoosobowych -punkt decyzyjny
11. Spotkania podziałowe Domów Studenckich -punkt informacyjny
12. Wolne wnioski
13. Zakończenie posiedzenia