IV Zwyczajne Posiedzenie Komisji Zagranicznej

Jednostka SSPW: 
Komisja Zagraniczna
Organizator: 
Data wydarzenia: 
piątek, 10 Maj, 2019 - 18:15
Miejsce: 
Gmach Wydziału MiNI, sala 40

1. Przywitanie
2. Wybór sekretarza
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Informacje bieżące
5. Podsumowanie dnia kultury Hiszpanii
6. International Studnia Challenge
7. Wymiana z Wilnem
8. Spotkanie informacyjne o programie Erasmus+
9. Wybór koordynatorów Targów Międzynarodowych Wymian i Wyjazdów Studenckich
10. Wolne wnioski
11. Zakończenie