V Zwyczajne Posiedzenie Parlamentu Studentów Politechniki Warszawskiej

Jednostka SSPW: 
Parlament SSPW
Data wydarzenia: 
czwartek, 9 Maj, 2019 - 19:15
Miejsce: 
Audytorium Centralnym na Wydziale Elektroniki i Techniki Informacyjnych PW

1. Rozpoczęcie posiedzenia
2. Wybór sekretarza posiedzenia
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Statut Politechniki Warszawskiej – punkt decyzyjny
5. Juwenalia 2019 – punkt informacyjny
6. Rekrutacja do Polskiej Komisji Akredytacyjnej – punkt informacyjny
7. Informacje Przewodniczącego
8. Sprawy wniesione i wolne wnioski
9. Zakończenie posiedzenia.