II Zwyczajne Posiedzenie Komisji Domów Studenckich

Jednostka SSPW: 
Komisja Domów Studenckich
Data wydarzenia: 
czwartek, 4 Kwiecień, 2019 - 18:15
Miejsce: 
DS Bratniak-Muszelka, Sala telewizyjna
 1. Powitanie, otwarcie zebrania
 2. Wybór sekretarza
 3. Wybór komisji skrutacyjnej
 4. Informacje bieżące
 5. Uchwalenie cennika na rok akademicki 2019/2020 – punkt decyzyjny
 6. Podsumowanie szkoleń wewnętrznych RM – punkt informacyjny
 7. Podsumowanie szkolenia wyjazdowego KDS i RM – punkt informacyjny
 8. Podsumowanie kontroli czystości pokoi – punkt informacyjny
 9. Kontrola liczby mieszkańców – punkt informacyjny
 10. Projekty RM – punkt informacyjny
 11. Sprawa Centrum Ruchu Studenckiego – punkt informacyjny
 12. Wolne Wnioski
 13. Zakończenie zebrania