IV Zwyczajne Posiedzenie Parlamentu Studentów Politechniki Warszawskiej

Jednostka SSPW: 
Parlament SSPW
Data wydarzenia: 
środa, 10 Kwiecień, 2019 - 19:15
Miejsce: 
Gmach Główny, sala Senatu
  1. Rozpoczęcie posiedzenia
  2. Wybór sekretarza posiedzenia
  3. Wybór komisji skrutacyjnej
  4. Uchwała ws. terminarza wyborczego na kadencję 2020 – punkt decyzyjny
  5. Ocena działalności kolegium – punkt informacyjny
  6. Wybór Komisji Regulaminowej – punkt decyzyjny
  7. Informacje Przewodniczącego
  8. Sprawy wniesione i wolne wnioski
  9. Zakończenie posiedzenia.