III Zwyczajne Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki

Jednostka SSPW: 
Komisja Sportu i Turystyki
Data wydarzenia: 
poniedziałek, 8 Kwiecień, 2019 - 18:15
Miejsce: 
Klub Studencki Amplitron, sala 46, gmach EiTI
 1. Przywitanie
 2. Wybór sekretarza
 3. Wybór komisji skrutacyjnej
 4. Informacje bieżące
 5. Podsumowanie Szkoleń
 6. Zerówki Centralne (wybór koordynatora) - punkt decyzyjny
 7. Osobodzień na rajdy - punkt decyzyjny
 8. Dofinansowanie akademikaliów i pikników - punkt informacyjny
 9. Zmiana w Uchwale KSiT o dofinansowaniach - punkt decyzyjny
 10. Wyjazd wieczorem a dofinansowanie projektu - dyskusja
 11. Wkład własny jednostki a dofinansowanie projektu - dyskusja
 12. Wolne wnioski
 13. Zakończenie posiedzenia