II Zwyczajne Posiedzenie Komisji Socjalnej

Jednostka SSPW: 
Komisja Socjalna
Organizator: 
Data wydarzenia: 
środa, 27 Marzec, 2019 - 19:15
Miejsce: 
Gmach Główny, sala 165
  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Wybór sekretarza
  3. Wybór komisji skrutacyjnej
  4. Informacje bieżące Plany dotyczące zmian w Regulaminie Pomocy Materialnej Sytuacja osób z niepełnosprawnościami
  5. Zmiana delegata do systemu ePW – głosowanie
  6. Projekty bieżące Loteria Charytatywna na Centralnym Balu Połowinkowym Zbiórka nakrętek Krwiobus DKMS Bluzy deToneryzacja - dyskusja
  7. Szkolenie wyjazdowe
  8. Wolne wnioski
  9. Zakończenie posiedzenia