III Zwyczajne Posiedzenie Parlamentu Studentów Politechniki Warszawskiej

Jednostka SSPW: 
Parlament SSPW
Data wydarzenia: 
czwartek, 21 Marzec, 2019 - 18:15
Miejsce: 
Gmach Główny, sala Senatu

Plan posiedzenia: 1. Rozpoczęcie posiedzenia 2. Wybór sekretarza posiedzenia 3. Wybór komisji skrutacyjnej 4. Wybór Uczelnianego Komisarza Wyborczego - punkt decyzyjny 5. Wybór delegatów do Rady Bibliotecznej - punkt decyzyjny 6. Zasady legislacji wewnętrznej w SSPW - punkt informacyjny 7. Sprawozdanie ze szkolenia Szefów - punkt informacyjny 8. Sprawozdanie ze szkolenia Parlamentu - punkt informacyjny 9. Informacje Przewodniczącego 10. Sprawy wniesione i wolne wnioski 11. Zakończenie posiedzenia.