II Nadzwyczajne Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki

Jednostka SSPW: 
Komisja Sportu i Turystyki
Data wydarzenia: 
poniedziałek, 11 Marzec, 2019 - 18:15
Miejsce: 
CZIiTT, sala 3.07
 1. Przywitanie
 2. Wybór sekretarza
 3. Wybór komisji skrutacyjnej
 4. Informacje bieżące Szkolenie Wyjazdowe Ślizgawka PW Puchar PW Piekielny Wyścig
 5. Osobodzień na majówki i rajdy - dyskusja i głosowanie
 6. Ankietyzacja zajęć z wychowania fizycznego - dyskusja
 7. Zakres i celowość Szkolenia Stacjonarnego - dyskusja
 8. Nadchodzące projekty Wyjazdy ekstremalne Zerówka Centralna
 9. Koliba Studencka PW
 10. Wolne wnioski
 11. Zakończenie posiedzenia