II Zwyczajne Posiedzenie Komisji Zagranicznej

Jednostka SSPW: 
Komisja Zagraniczna
Organizator: 
Data wydarzenia: 
czwartek, 14 Marzec, 2019 - 18:15
Miejsce: 
Gmach Główny, sala 165
  1. Przywitanie
  2. Wybór sekretarza
  3. Wybór Komisji skrutacyjnej
  4. Informacje bieżące, m. in. program ATHENS wymiana z Dusseldorfem Eurorace spotkanie z Imperial College London szkolenie komisji
  5. Powołanie grup roboczych Ds. tłumaczeń Ds. współpracy międzynarodowej Ds. promocji mobilności
  6. Wybór koordynatorów wymiany z Wilnem
  7. Wybór koordynatorów wymiany z Kijowem
  8. Program Erasmus+ przebieg rejestracji spotkanie informacyjne dla Komisji wybór koordynatora spotkania informacyjnego dla studentów
  9. Wolne wnioski
  10. Zakończenie