I Zwyczajne Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki

Jednostka SSPW: 
Komisja Sportu i Turystyki
Data wydarzenia: 
poniedziałek, 25 luty, 2019 - 18:15
Miejsce: 
Szkoła Alpinizmu "W Pionie" (ul. Nowowiejska 37B)
  1. Przywitanie
  2. Wybór sekretarza
  3. Wybór komisji skrutacyjnej
  4. Informacje bieżące:

- zapisy na WF - szkolenie wyjazdowe - zgłoszenia projektów 5. Grupa ds. pozyskiwania partnerów - dyskusja 6. Wybór delegata do Komisji Informacji i Promocji 7. Nadchodzące projekty - wybór koordynatorów 8. Mecze ONICO Warszawa - dyskusja 9. Koliba Studencka PW 10. Podsumowanie wyjazdów zimowych 11. Wolne wnioski 12. Zakończenie posiedzenia