I Zwyczajne Posiedzenie Komisji Socjalnej

Jednostka SSPW: 
Komisja Socjalna
Organizator: 
Data wydarzenia: 
czwartek, 21 luty, 2019 - 18:15
Miejsce: 
Gmach Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, sala 214
  1. Rozpoczęcie zebrania
  2. Wybór sekretarza
  3. Wybór komisji skrutacyjnej 4.Plany na nadchodzącą kadencję – informacje i dyskusja
  4. Akcja stypendialna i szkolenia WKS – informacje
  5. Nadchodące projektu komisji - informacje
  6. Bluzy komisyjne
  7. Szkolenie wyjazdowe
  8. Wybór delegata do Komisji Informacji i Promocji
  9. Wolne wnioski
  10. Zakończenie zebrania