II Zwyczajne Posiedzenie Parlamentu Studentów Politechniki Warszawskiej

Jednostka SSPW: 
Parlament SSPW
Data wydarzenia: 
niedziela, 3 Marzec, 2019 - 13:00
Miejsce: 
Gmachu Głównym Filii w Płocku, sala Konferencyjna 118
  1. Rozpoczęcie posiedzenia
  2. Wybór sekretarza posiedzenia
  3. Wybór komisji skrótacyjnej
  4. Harmonogram prac Parlamentu - punkt informacyjny
  5. Powołanie komisji doraźnej ds. systemów - punkt decyzyjny
  6. Powołanie grupy roboczej ds. regulaminów - punkt decyzyjny
  7. Informacje Przewodniczącego
  8. Sprawy wniosione i wolne wnioski
  9. Zakończenie posiedzenia.