II zwyczajne posiedzenie Komisji Finansowo-Gospodarczej

Jednostka SSPW: 
Komisja Finansowo - Gospodarcza
Data wydarzenia: 
poniedziałek, 25 luty, 2019 - 18:15
Miejsce: 
CZIiTT, s. 3.07
 1. Przywitanie
 2. Zapoznanie się
 3. Wybór sekretarza
 4. Wybór komisji skrutacyjnej
 5. Informacje bieżące
 6. Wybór delegata do Komisji Informacji i Promocji
 7. Uchwalenie Regulaminu Centrum Ruchu Studenckiego
 8. Plan działań na rok
 9. Wybór koordynatora Grupy ds. Preliminarzy
 10. Sprawy wniesione i wolne wnioski
 11. Zakończenie posiedzenia