W miniony piątek odbyło się VIII Sprawozdawcze Posiedzenie Parlamentu Studentów PW. Podczas Posiedzenia jednomyślnie została przegłosowana Opinia Studencka dotycząca wdrażania Nowej Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce w Politechnice Warszawskiej. Dokument został przekazany do Władz Uczelni, by mógł zostać uwzględniony podczas dalszych prac. Zachęcamy do zapoznania się z treścią Opinii!