I Wyborcze Posiedzenie Parlamentu Studentów Politechniki Warszawskiej

Jednostka SSPW: 
Parlament SSPW
Data wydarzenia: 
środa, 16 Styczeń, 2019 - 18:15 to 23:30
Miejsce: 
Wydział Elektroniki i Techniki Informacyjnych, Audytorium Centralne

Szanowni Parlamentarzyści,

serdecznie zapraszam na I Wyborcze Posiedzenie Parlamentu Studentów Politechniki Warszawskiej, które odbędzie się 16 stycznia 2019 r. o godzinie 18:15 w Audytorium Centralnym na Wydziale Elektroniki i Techniki Informacyjnych PW.

Plan posiedzenia:

  1. Rozpoczęcie posiedzenia.
  2. Wybór sekretarza posiedzenia.
  3. Wybór komisji skrutacyjnej.
  4. Prezentacje kandydatów na stanowisko Senatorów Studenckich.
  5. Głosowanie nad kandydatami na Senatorów Studenckich.
  6. Sprawozdanie Uczelnianego Komisarza Wyborczego z przebiegu wyborów samorządowych na kadencję 2019.
  7. Przedstawienie Uchwały Komisji Regulaminowej dotyczącej przebiegu wyborów samorządowych na kadencję 2019.
  8. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  9. Zakończenie posiedzenia.

Informacje dotyczące przebiegu Wyborczego Posiedzenia Parlamentu Studentów Politechniki Warszawskiej zostaną przesłane przez Komisję Regulaminową SSPW w najbliższym czasie.

Osoba, która chce kandydować na funkcję Senatora Studenckiego musi dostarczyć do Uczelnianego Komisarza Wyborczego uchwałę jednostki delegującej pretendenta. Procedura wyboru pretendenta jest opisana w §48 Regulaminu Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej.

-- Pozdrawiam

Konrad Krawczyk