adres e-mail: kr@samorzad.pw.edu.pl

Przewodniczący

 • Adam Olesiński

Członkowie

 • Wojciech Bień
 • Milena Gryglak
 • Damian Michalik
 • Mikołaj Śliwa

Podział obowiązków dotyczący kontroli pracy Senatorów Studenckich oraz Komisji Programowych:

 • Wojciech Bień - Komisja Domów Studenckich, Komisja Kwaterunkowa
 • Milena Gryglak - Komisja Kultury, Senator Kamil Kruszewski
 • Damian Michalik - Komisja Socjalna, Komisja Dydaktyczna, Komisja Informacji i Promocji
 • Adam Olesiński - Komisja Finansowo-Gospodarcza, Senator ds. Rozliczeń Jednostek Podstawowych
 • Mikołaj Śliwa - Komisja Sportu i Turystyki, Komisja Zagraniczna, Senator Anna Brzostkowska

Ze względu na szeroki zakres działalności Przewodniczącego Samorządu Studentów cała Komisja Regulaminowa jest odpowiedzialna za wspieranie i kontrolowanie jego działalności.

Komisja Regulaminowa jako organ nadzorujący i kontrolujący działalność wszystkich jednostek Samorządu, postanowiła dokonać podziału sprawowania opieki także nad jednostkami podstawowymi:

 • Wojciech Bień - WRS Chemiczny, WRS IChiP, RM Akademik, RM Babilon, RM Bratniak-Muszelka, RM Ustronie, RM Tatrzańska
 • Milena Gryglak - WRS BMiP, WRS IM, WRS IP, RS KNEiS, RM Mikrus, RM Pineska-Tulipan, RM Wcześniak, RM Żaczek
 • Damian Michalik - WRS EiTI, WRS Elektryczny, WRS Fizyki, WRS WZ
 • Adam Olesiński - WRS IBHiIŚ, WRS MiNI, WRS MEiL, WRS SiMR, WRS Transport
 • Mikołaj Śliwa - WRS AiNS, WRS Architektury, WRS GiK, WRS IL, WRS Mechatroniki, RM Riviera

W przypadku problemów oraz spraw, którymi chcecie się z nami podzielić, prosimy o kontakt mailowy.

Utworzono: śr., 2018-06-20 19:51
Ostatnia aktualizacja: śr., 2018-06-20 20:03