IV Zwyczajne Posiedzenie Parlamentu Studentów Politechniki Warszawskiej

Jednostka SSPW: 
Parlament SSPW
Data wydarzenia: 
środa, 20 Czerwiec, 2018 - 19:15

Szanowni Parlamentarzyści,

serdecznie zapraszam na IV Zwyczajne Posiedzenie Parlamentu Studentów Politechniki Warszawskiej, które odbędzie się 20 czerwca 2018 r. o godzinie 19:15 w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej w Gmachu Głównym.

Plan posiedzenia:
Rozpoczęcie posiedzenia.
Wybór sekretarza posiedzenia.
Wybór komisji skrutacyjnej.
Budżet.
Wybór zastępców Uczelnianego Komisarza Wyborczego.
Sprawozdanie ze zjazdu Forum Uczelni Technicznych w Koszalinie.
Sprawozdanie z działalności w pierwszej połowie kadencji Kolegium Senatorów Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej.
Sprawy wniesione i wolne wnioski.
Zakończenie posiedzenia.

Materiały do pkt. 4 zostaną przesłane po posiedzeniu Komisji Finansowo-Gospodarczej.

Planowany czas posiedzenia - 3h.

Proszę o wcześniejszą informację jeżeli ktoś z Parlamentarzystów nie może pojawić się na Posiedzeniu.