IV Zwyczajne Posiedzenie Komisji Dydaktycznej SSPW

Jednostka SSPW: 
Komisja Dydaktyczna
Organizator: 
Data wydarzenia: 
piątek, 15 Czerwiec, 2018 - 17:15
Miejsce: 
sali 165 Gmachu Głównego PW

Proponowany plan posiedzenia:

 1. Przywitanie
 2. Wybór sekretarza
 3. Informacje bieżące (m. in. skrzynki mailowe, nazwy kierunków)
 4. Ustawa 2.0
 5. Opłaty za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2018/2019
 6. Plebiscyt Złota Kreda
 7. Gala Złotej Kredy
 8. Informator studencki
 9. Konferencja Ekspertów Praw Studenta i szkolenia dla nowo przyjętych
 10. Wybór koordynatora stoiska KD i RKN na Pikniku SSPW
 11. Wolne wnioski
 12. Zakończenie posiedzenia