IV Zwyczajne Posiedzenie Komisji Kwaterunkowej

Jednostka SSPW: 
Komisja Kwaterunkowa
Organizator: 
Data wydarzenia: 
czwartek, 21 Czerwiec, 2018 - 19:15

Plan posiedzenie:

  1. Powitanie
  2. Wybór sekretarza
  3. Informacje bieżące
  4. Podziału miejsc w Domach Studenckich - podsumowanie
  5. Podsumowanie zakończonych Akcji Kwaterunkowych
  6. Akcja Kwaterunkowa Nowo Przyjęci PL i jej promocja
  7. Działalność Wyodrębnionych Komisji Kwaterunkowych
  8. Harmonogram prac wakacyjnych
  9. Wolne wnioski
  10. Zakończenie posiedzenia

Plan posiedzenia może ulec zmianie. Szacowany czas posiedzenia to 1-1,5h. Obecność obowiązkowa. W razie nieobecności proszę o jej wcześniejsze zgłoszenie i wydelegowanie zastępcy.