IV Zwyczajne Posiedzenie Komisji Socjalnej

Jednostka SSPW: 
Komisja Socjalna
Organizator: 
Data wydarzenia: 
wtorek, 12 Czerwiec, 2018 - 18:15
Miejsce: 
Sala 165 w Gmach Główny

Plan posiedzenia:

 1. Powitanie
 2. Wybór sekretarza
 3. Wybór komisji skrutacyjnej
 4. Informacje bieżące
 5. Omówienie postępu prac w projektach bieżących
 6. Podsumowanie minionych projektów
 7. Zimowa akcja stypendialna
 8. Wybór koordynatora stoiska Komisji Socjalnej na Pikniku SSPW
 9. Podsumowanie pierwszej połowy kadencji
 10. Wolne wnioski
 11. Zakończenie posiedzenia

P​rzewidywany czas posiedzenia: 1,5 h​. W razie nieobecności proszę o usprawiedliwienia delegatów.