V Zwyczajne Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki

Jednostka SSPW: 
Komisja Sportu i Turystyki
Data wydarzenia: 
wtorek, 29 Maj, 2018 - 18:15

Plan posiedzenia:

  1. Przywitanie
  2. Wybór sekretarza
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  4. Informacje bieżące
  5. Prezentacje Wyjazdów ekstremalnych
  6. Głosowanie nad przyznaniem nagród na Wyjazdy ekstremalne
  7. Wolne wnioski
  8. Zakończenie posiedzenia

Planowany czas posiedzenia - 2 godziny. Proszę o zarezerwowanie czasu po posiedzeniu na część nieoficjalną. W razie nieobecności proszę o wcześniejsze usprawiedliwienie.