III Zwyczajne Posiedzenie Komisji Kwaterunkowej

Jednostka SSPW: 
Komisja Kwaterunkowa
Organizator: 
Data wydarzenia: 
wtorek, 8 Maj, 2018 - 19:15
Miejsce: 
Sali Bankietowej w DS Tatrzańska

Przesyłam również zaktualizowany plan posiedzenia:

 1. Powitanie
 2. Wybór sekretarza
 3. Wybór komisji skrutacyjnej
 4. Informacje bieżące
 5. Podsumowanie szkolenia wyjazdowego
 6. Podsumowanie szkolenia z ODO i Obsługi Systemu
 7. Promocja Akcji Kwaterunkowych
 8. Stan trwających Akcji Kwaterunkowych
 9. Spotkania podziałowe Domów Studenckich
 10. Terminarze Akcji Kwaterunkowych
 11. Wyodrębnione Komisje Kwaterunkowe
 12. Wolne wnioski
 13. Zakończenie posiedzenia