Protokół W dniu 23 marca 2018 roku, komisja w składzie Janusz Walo, Aleksandra Warowna oraz Dominika Frąk-Dudzińska, na podstawie złożonych podań przyznała jednorazowe stypendia na wyjazd w dniach 16-23 marca 2018 r., w ramach programu ATHENS, studentom Politechniki Warszawskiej. Stypendium w wysokości 600,00 zł brutto, zostało przyznane zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 3, § 2, pkt.1 do Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego.

Średnia Nr albumu
2 4,68 262182
3 4,65 277520
4 4,65 271976
5 4,58 270351
6 4,54 251864
7 4,53 245552
8 4,53 275821
9 4,53 254309
10 4,52 253140
11 4,5 261575
12 4,5 261528
13 4,49 255827
14 4,48 278626
15 4,48 275693
16 4,48 270382
17 4,38 244923
18 4,37 277518
19 4,35 278472
20 4,33 257872
21 4,24 258913
22 4,22 286568
23 4,21 249844
24 4,2 258486
25 4,17 258856
26 4,16 271906
27 4,16 277353
28 4,14 257746
29 4,12 263448
30 4,1 288427
31 4,09 295719
32 4,08 275735
33 4,07 278575
34 4,07 250897
35 4,06 275702
36 4,05 276822
37 3,98 273687
38 3,97 276776
39 3,96 295672
40 3,96 259708
41 3,94 271924
42 3,93 268620
43 3,92 271227
44 3,91 250632
45 3,86 269309
46 3,85 276714
47 3,82 266488
48 3,81 277139
49 3,79 278477
50 3,79 288613
51 3,77 280735
52 3,76 258441
53 3,72 265764
54 3,7 269291
55 3,69 257185
56 3,67 276710
57 3,59 277304
58 3,57 278453
59 3,51 281070