III Zwyczajne Posiedzenie Komisji Domów Studenckich

Jednostka SSPW: 
Komisja Domów Studenckich
Data wydarzenia: 
piątek, 6 Kwiecień, 2018 - 19:15
Miejsce: 
Sala Bankietowa Domu Studenckiego Babilon

Proponowany plan posiedzenia:

  1. Powitanie

  2. Wybór Sekretarza

  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej

  4. Informacje Bieżące

  5. Podsumowanie szkolenia wyjazdowego

  6. Głosowanie nad uchwaleniem cennika na rok 2018/2019

  7. Projekty Komisji Domów Studenckich

  8. Wolne Wnioski

  9. Zamknięcie Posiedzenia

Po posiedzeniu zapraszam tradycyjnie na część nieoficjalną.