II posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej

Jednostka SSPW: 
Komisja Finansowo - Gospodarcza
Data wydarzenia: 
czwartek, 5 Kwiecień, 2018 - 18:15
Miejsce: 
Sala konferencyjna 165 w Gmachu Głównym

Plan posiedzenia: 1. Przywitanie 2. Wybór sekretarza 3. Wybór komisji skrutacyjnej 4. Sprawy bieżące 5. Prowizorium 2018 6. Zmiany w Regulaminie FKW 7. Pełnomocnicy 8. Sprawy wniesione i wolne wnioski 9. Zakończenie posiedzenia