I Zwyczajne Posiedzenie Komisji Domów Studenckich

Data wydarzenia: 
piątek, 2 luty, 2018 - 18:00

Szanowni Samorządowcy!

Zapraszam na I Zwyczajne Posiedzenie Komisji Domów Studenckich, które odbędzie się 2 lutego 2018 roku (piątek) o godzinie 18:15 w DS Tulipan (sala telewizyjna)

Plan Posiedzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Posiedzenia Komisji Domów Studenckich

2. Wybór Sekretarza Posiedzenia

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej

4. Informacje bieżące

5. Powołanie delegata do Komisji Finansowo-Gospodarczej

6. Powołanie delegata do Komisji Informacji i Promocji

7. Remonty

8. Harmonogram prac Komisji na rok 2018

9. Podział puli KDS

10. Szkolenia

11. Prezentacja Rady Mieszkańców Pineska-Tulipan

11. Wolne wnioski

12. Zamknięcie posiedzenia

Proszę o informowanie o przewidywanych nieobecnościach delegatów.

Pozdrawiam

Łukasz Gala