Dzień Legii Akademickiej w Politechnice Warszawskiej odbędzie się 11 stycznia.

Harmonogram: Link

Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej: http://www.wojsko-polskie.pl/f/pages/atts/2017/10/20171020_wniosek_o_prz...

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w Dziale ds. Studiów:
- w godzinach pracy Działu 8.00-16.00,
- w terminie do 15 stycznia 2018 r.
- adres Działu ds. Studiów: Politechnika Warszawska, Dział ds. Studiów, ul. Polna 50, VII piętro, pok. 717, 00-644 Warszawa

Więcej informacji znajduje się na stronach:
- Politechniki Warszawskiej https://www.pw.edu.pl/Studenci/Aktualnosci/Legia-Akademicka-pilotazowy-p...
- Ministerstwa Obrony Narodowej http://www.wojsko-polskie.pl/pl/pages/legia-akademicka-pl/.