I Wyborcze posiedzenie Parlamentu Studentów Politechniki Warszawskiej

Data wydarzenia: 
czwartek, 11 Styczeń, 2018 - 18:15

Szanowni Parlamentarzyści

Serdecznie zapraszam na I Wyborcze posiedzenie Parlamentu Studentów Politechniki Warszawskiej, które odbędzie się 11 stycznia 2017 r. (czwartek) o godz. 18:15. Miejsce posiedzenia zostanie wysłane w najbliższym czasie.

Plan posiedzenia:
1. Informacje bieżące
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
3. Wybór sekretarza PSPW
4. Prezentacje kandydatów na stanowisko Senatorów Studenckich
5. Głosowanie nad kandydatami na Senatorów Studenckich
6. Sprawozdanie Uczelnianego Komisarza Wyborczego z przebiegu wyborów samorządowych na kadencję 2018
7. Przedstawienie Uchwały Komisji Regulaminowej dotyczącej przebiegu wyborów samorządowych na kadencję 2018
8. Sprawy wniesione i wolne wnioski
9. Zakończenie posiedzenia

Planowany czas posiedzenia: ok.20 h.

Opis przebiegu wyborczego posiedzenia PSPW zostanie przesłany w późniejszym terminie.
Przypominamy, że osoba kandydująca na funkcję Senatora Studenckiego musi dostarczyć do UKW uchwałę jednostki delegującą pretendenta. Procedurę wyboru pretendenta reguluje par. 48 Regulaminu Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej.

Pozdrawiam

Rafał Kryżman

Przewodniczący
Samorządu Studentów
Politechniki Warszawskiej