IV Zwyczajne Posiedzenie Komisji Socjalnej

Organizator: 
Data wydarzenia: 
czwartek, 5 Październik, 2017 - 18:15 to 19:45
Miejsce: 
Gmach Główny, sala 165

Plan Posiedzenia: 1. Przywitanie 2. Wybór Sekretarza 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej 4. Informacje bieżące 5. Głosowanie nad wyborem członków Odwoławczej Komisji Stypendialnej 6. Szkolenia z dokumentowania dochodów dla WKSów 7. Projekty komisji w semestrze zimowym 8. Wolne wnioski 9. Zakończenie posiedzenia