Spółka TAURON Dystrybucja S.A.ogłosiła IV edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską w roku akademickim 2016/2017.

Temat przewodni tegorocznej edycji brzmi: „Inteligentne sieci elektroenergetyczne – rozwój i eksploatacja”. Nagroda główna dla autora najlepszej pracy magisterskiej o tej tematyce to 10 tys. zł.

Do udziału w Konkursie zapraszani są absolwenci studiów magisterskich polskich publicznych uczelni technicznych, którzy spełniają następujące warunki:

  • bronią swoją pracę magisterską w roku akademickim 2016/2017,
  • tematyka pracy dotyczy zagadnienia: „Inteligentne sieci elektroenergetyczne – rozwój i eksploatacja” ​​
  • studiują na kierunkach: elektroenergetyka, elektrotechnika, energetyka, elektronika, automatyka i robotyka, telekomunikacja, informatyka lub mechatronika.

Szczegóły konkursu dostępne są na stronie www.