Dysputy pitagorejskie - forma rozmów, interakcji i spotkań inspirująca do dostrzegania nowych, ukrytych i zapomnianych aspektów rzeczywistości.

Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Dysput pitagorejskich pt. ”Estetyka - kulturowe znaczenie piękna”, które odbędzie się 1 czerwca 2017 o godz. 16.15 w sali 101 Gmachu Architektury PW.

Oprócz udziału Dyrektora Centrum, prof. Stanisława Janeczko oraz współorganizatora wydarzania prof. Jana Słyka, Dziekana Wydziału Architektury PW, znakomitymi gośćmi specjalnymi będą dr Iwona Szustakiewicz (WA PW), dr Adrian Kuźniar (Wydział Filozofii UW).

W trakcie rozmowy zostaną poruszone kwestie:

  • Nieprzetłumaczalność doznań estetycznych
  • Piękno i prawda – artystyczna świadomość w nauce
  • Forma - wynik analizy i realizacja potrzeb estetycznych
  • Obiektywizm oraz jakość w nauce i w sztuce

Spotkanie będzie miało charakter interaktywnego kontaktu ze słuchaczami.