Kulturalne

Orientuj się

Orientuj się to cykl wydarzeń kulturalnych na Politechnice Warszawskiej skierowany przede wszystkim do nowo przyjętych studentów pierwszego roku.

Wielka Muzyka w Małej Auli

Wielka Muzyka w Małej Auli to cykl koncertów muzyki poważnej odbywający się w murach Politechniki Warszawskiej.

Bal Połowinkowy PW

Bal Połowinkowy Politechniki Warszawskiej odbywa się rokrocznie w kwietniu.

Kultura za grosze

Kultura za grosze to przede wszystkim wyjścia do teatru, filharmonii, na koncerty w studenckiej cenie. Szerzymy kulturę w różnych odsłonach.

Spotkania z kulturą

Spotkania z kulturą to cykl spotkań z osobami ze świata kultury i sztuki. Artyści opowiadają o swojej drodze do sukcesu i chętnie odpowiadają na zadawane pytania.

Partnerzy