Oceny zajęć i prowadzącego dokonuje się w ostatnim miesiącu trwania zajęć w danym semestrze. W zależności od ustaleń wydziału, ankieta może mieć postać elektroniczną lub „papierową”.

Ankieta zawiera pytania dotyczące m.in. wypełniania obowiązków prowadzącego wynikających z regulaminu studiów, jego umiejętności przekazywania wiedzy, podejścia do studentów, stanu zaplecza technicznego oraz zaangażowania studenta w zajęcia. Masz możliwość zostawienia jakiegoś komentarza dla prowadzącego – ankieta zawiera także pola, w których możesz uzasadnić swoje odpowiedzi.

To jedyny moment, kiedy my, studenci, dostajemy możliwość ocenienia pracy nauczycieli akademickich – pamiętaj! Ankieta jest anonimowa i nie przechodzi bez echa! Szczególnie ważne jest wypełnienie pola odpowiedzi opisowej, warto podać konkretne przykłady, zwłaszcza w przypadku wystąpienia nieprawidłowości. Być może dzięki Twojej opinii prowadzący zmieni postawę wobec studentów czy wdroży inny tryb prowadzenia zajęć i przekazywania treści. Dla Ciebie to 15 minut, dla przyszłych pokoleń studentów perspektywa lepszego życia :)

Po zakończonej ankietyzacji głosy są podliczane i ulegają podsumowaniu. Po kilku miesiącach nauczyciel akademicki otrzymuje swój wynik orazwypełnione formularze ankiet, aby zapoznać się z uwagami studentów. W spotkaniu, na którym omawiane są wydziałowe ankiety, uczestniczy Dziekan danego Wydziału, Prorektor ds. Studiów oraz wydelegowany przez Wydziałową Radę Samorządu student, który ma realny wpływ na podejmowane decyzje.

Powiązane aktualności

Zaproszenie do udziału w badaniu EUROSTUDENT VI

EUROSTUDENT VI to kolejna edycja międzynarodowego projektu badawczego, którego celem jest analiza społeczno-ekonomicznych warunków studiowania.

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

W tym roku już po raz 12. warszawscy uczniowie i studenci mogą się ubiegać o Stypendium m.st.

Ogólnopolski konkurs Kół Naukowych - KoKoN!

Konkurs skierowany jest do studentów uczelni technicznych działających w kołach naukowych.

Dysputy pitagorejskie

Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Dysput pitagorejskich pt.”Samodzielność w świecie nauki”.