Słowacja jest bardzo przychylna do wspierania mobilności studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich oraz pracowników naukowych, w związku z tym stwarza sprzyjające warunki na słowackich uniwersytetach i w jednostkach badawczych. W tym właśnie celu utworzony został Narodowy Program Stypendialny Republiki Słowackiej. Studenci, doktoranci i pracownicy mogą się ubiegać o stypendia przyznawane przez Narodowy Program Stypendialny Republiki Słowackiej. Możliwy jest także udział w cyklu wykładów na słowackiej wyższej uczelni, w placówce badawczej lub organizacji pozarządowej bądź pobyt badawczy.

Rodzaje stypendiów:

  1. Stypendia dla studentów studiów drugiego stopnia, trwające od 1 do 2 semestrów na uniwersytetach słowackich.
  2. Stypendia dla doktorantów na czas od 1 do 12 miesięcy na uniwersytetach słowackich lub w instytutach badawczych.
  3. Stypendia dla wykładowców i naukowców na okres od 1 do 12 miesięcy, wykładających lub prowadzących badania na słowackich uniwersytetach, w instytutach naukowych lub organizacjach pozarządowych.

Wysokości stypendiów miesięczne:

  • studenci 280 euro
  • doktoranci 740 euro

Procedura aplikacji:

Aplikacje powinny być składane na tej stronie. Komitet wyznaczony przez Ministra Edukacji dokonuje wyborów kandydatów zza granicy. Natomiast SAIA będzie przesyłać zawiadomienia o przyznaniu bądź odmowie o przyznaniu stypendium do wszystkich kandydatów w terminie sześciu tygodni po podjęciu decyzji.

Utworzono: czw., 2014-05-22 22:23
Ostatnia aktualizacja: czw., 2014-05-22 22:24